Organización

Información sobre a Organización Municipal

Información sobre os datos básicos da organización municipal: organigrama municipal tanto do Concello como dos seus entes autónomos, relación de postos de traballo, emprego público e o persoal, datos patrimoniais como o parque móbil ou a normativa municipal, entre outros.