Orzamento municipal 2014

A cidadadanía de Pontevedra, como a de outros moitos lugares, leva anos padecendo as consecuencias da chamada crise económica, producida por un modelo de crecemento denominado neo-liberal, que basea o seu éxito na competividade entre empresas que poxan na economía de mercado e que ten como obxectivo xerar ilimitadamente beneficios para as rendas privadas, en detrimento da economía social.

Gastos resumen 2014

Ingresos resumen 2014

Resumo investimentos 2014

Memoria alcaldía 2014