Urbanismo

Información sobre o Urbanismo municipal

O Plan Xeral de Ordenación Municipal, o seu desenvolvemento, a normativa urbanística específica do Concello de Pontevedra, os convenios urbanísticos e outra información relativa ao Urbanismo municipal, pódese consultar nesta páxina de Transparencia.